×

#Raport bieżący 37/2017

Uchwały podjęte przez NWZ URSUS S.A. w dniu 6 września 2017 r. oraz tekst jednolity Statutu Spółki

Raport bieżący nr 37/2017 06.09.2017

Temat:

Uchwały podjęte przez NWZ URSUS S.A. w dniu 6 września 2017 r. oraz tekst jednolity Statutu Spółki

Postawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

Działając na podstawie § 38 ust.1 pkt 7 w zw. z § 100 ust. 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33 poz. 259 ze zm.), Zarząd URSUS S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych w dniu 6 września 2017 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A., wraz z wynikami głosowania nad każdą z uchwał, oraz tekst jednolity Statutu Spółki zawierający zmiany przyjęte przez NWZ URSUS S.A. w dniu 6 września 2017 r.

Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 9 ww. Rozporządzenia, Emitent informuje, iż podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A. nie zgłoszono żadnego sprzeciwu do protokołu.

Załączniki:

– Uchwały podjęte przez NWZ URSUS S.A. w dniu 6 września 2017 r.

– Statut URSUS S.A. – tekst jednolity 06.09.2017

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się do newslettera Ursus i otrzymuj regularnie wiadomości ze świata rolnictwa, ogrodnictwa i transportu. Najświeższe informacje na wszystkie interesujące Cię tematy: ciągniki rolnicze, specjalistyczny sprzęt i maszyny, newsy branżowe, nowości produktowe i oferty współpracy.