×

#Raport bieżący 32/2017

Zmiany w składzie Zarządu URSUS S.A.

Raport bieżący 32/2017

Temat:

Zmiany w składzie Zarządu URSUS S.A.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR

Treść raportu:

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 7 sierpnia 2017 r. Rada Nadzorcza URSUS S.A. uchwałą nr 257/2017 zadecydowała, iż Zarząd URSUS S.A. bieżącej, wspólnej kadencji od dnia 7 sierpnia 2017 r. będzie działał w składzie siedmioosobowym. Uchwałą nr 258/2017 Rada Nadzorcza Emitenta postanowiła powołać z dniem 7 sierpnia 2017 r. Pana Michała Nidzgorskiego do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu URSUS S.A., zaś uchwałą nr 259/2017 postanowiła powołać z dniem 7 sierpnia 2017 r. Pana Marcina Matusewicza do pełnienia funkcji Członka Zarządu URSUS S.A. 

Po dokonaniu wyżej wymienionych zmian, skład Zarządu URSUS S.A. od dnia 7 sierpnia 2017 r. jest następujący:

Prezes Zarządu – Pan Karol Zarajczyk,

Wiceprezes Zarządu – Pani Monika Kośko,

Wiceprezes Zarządu – Pan Michał Nidzgorski,

Członek Zarządu – Pan Jan Wielgus,

Członek Zarządu – Pan Marek Włodarczyk,

Członek Zarządu – Pan Zoran Radosavljević,

Członek Zarządu – Pan Marcin Matusewicz.

Poniżej Zarząd Emitenta przekazuje wymagane informacje na temat nowo powołanego Wiceprezesa Zarządu - Pana Michała Nidzgorskiego oraz nowo powołanego Członka Zarządu  – Pana Marcina Matusewicza.

Pan Michał Nidzgorski posiada wykształcenie wyższe, w 2012 r. ukończył studia magisterskie na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, na kierunku Europeistyka.

Przebieg pracy zawodowej Pana Michała Nidzgorskiego:

/2016 – obecnie/ URSUS S.A.: Zastępca Dyrektora Handlowego ds. Rynków Zagranicznych

/2014 – 2016/ URSUS S.A.: Koordynator Projektu – Specjalista ds. Handlu Zagranicznego

/2014/ Ministerstwo Środowiska RP: Departament Zrównoważonego Rozwoju, Projekt GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii, Specjalista ds. Relacji Zewnętrznych

/2013/ Ministerstwo Środowiska RP: Departament Zrównoważonego Rozwoju, Asystent Głównego Koordynatora ds. Organizacji Konferencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu

Pan Marcin Matusewicz posiada wykształcenie wyższe, w 2002 r. ukończył studia magisterskie na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego, na kierunku Ekonomia, zaś w 2008 r. studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, na kierunku Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Przebieg pracy zawodowej Pana Marcina Matusewicza:

/2013 – obecnie/ URSUS S.A.: Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy, Prokurent

/2010 – 2013/ POL-MOT Warfama S.A.: Zastępca Dyrektora Ekonomiczno-Finansowego, Prokurent

/2008 – 2010/ POL-MOT Warfama S.A.: Kierownik Działu Controllingu

/2007 – 2008/ PGNiG S.A.: Specjalista ds. analiz finansowych

/2005 – 2007/ LG Electronics: Specjalista w sekcji kontroli biznesu

/2003 – 2005/ Philips Lighting Poland: Specjalista ds. ekonomicznych

Pan Michał Nidzgorski oraz Pan Marcin Matusewicz nie uczestniczą w spółkach konkurencyjnych jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu. Ponadto nie są oni wpisani w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się do newslettera Ursus i otrzymuj regularnie wiadomości ze świata rolnictwa, ogrodnictwa i transportu. Najświeższe informacje na wszystkie interesujące Cię tematy: ciągniki rolnicze, specjalistyczny sprzęt i maszyny, newsy branżowe, nowości produktowe i oferty współpracy.