×

#Raport bieżący 31/2017

Zawarcie umowy o współpracy z LOTOS Oil sp. z o.o.  

Raport bieżący 31/2017

Temat:

Zawarcie umowy o współpracy z LOTOS Oil sp. z o.o.  

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść komunikatu:

Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 1 sierpnia 2017 r. pomiędzy URSUS S.A. i LOTOS Oil sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku została zawarta umowa o współpracy, na podstawie której LOTOS Oil sp. z o.o. będzie sprzedawał i dostarczał Emitentowi środki smarne, które będą miały zastosowanie w ciągnikach i maszynach rolniczych oferowanych przez URSUS S.A.

Powyższa Umowa została zawarta na czas określony, tj. do dnia 31 lipca 2022 r., a jej szacunkowa wartość netto wyniesie 11,8 mln PLN.

Zgodnie z postanowieniami Umowy Strony przewidują również współpracę w zakresie sprzedaży, dystrybucji i marketingu środków smarnych oferowanych przez LOTOS Oil sp. z o.o. na rynku krajowym i rynkach zagranicznych, na których działa Emitent.

Gwarancja dostaw wysokiej jakości produktów LOTOS Oil sp. z o.o., o wymaganych parametrach i w ilościach zgodnych z zapotrzebowaniem, zapewnia Emitentowi pewność zakupu i stabilizację w zakresie zaopatrywania URSUS S.A. w środki smarne zalecane do stosowania w ciągnikach i maszynach rolniczych.

W opinii Emitenta, partnerstwo z LOTOS Oil sp. z o.o. zwiększy możliwości rozwoju Grupy Kapitałowej URSUS w zakresie poszerzenia skali jej działalności i pozyskiwania nowych klientów.

Warunki zawartej Umowy z LOTOS Oil sp. z o.o. nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów o współpracy. Umowa zawiera postanowienia o karach umownych za naruszenie obowiązku zachowania poufności (15% wartości Umowy) oraz za naruszenie zasad wykorzystywania znaków towarowych stron, zapłata kar umownych nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar.

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się do newslettera Ursus i otrzymuj regularnie wiadomości ze świata rolnictwa, ogrodnictwa i transportu. Najświeższe informacje na wszystkie interesujące Cię tematy: ciągniki rolnicze, specjalistyczny sprzęt i maszyny, newsy branżowe, nowości produktowe i oferty współpracy.