×

#Raport bieżący 28/2017

Zawarcie aneksu do umowy pożyczki z ARP S.A.

Temat:

Zawarcie aneksu do umowy pożyczki z ARP S.A.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 19 lipca 2017 r. pomiędzy URSUS S.A. i Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie został zawarty aneks do umowy pożyczki z dnia 29 maja 2014 r., z późniejszymi zmianami, o której Emitent informował w Raportach bieżących nr 22/2014, 37/2014, 8/2015 i 3/2017.

Na podstawie zawartego aneksu kwota pożyczki udzielonej Emitentowi przez ARP S.A., z tytułu której aktualne zaangażowanie URSUS S.A. wynosi 11.580.000 PLN, została podwyższona do kwoty 20.000.000 PLN, tj. o kwotę 8.420.000 PLN.

Strony uzgodniły nowy harmonogram spłat, według którego spłata kapitału pożyczki nastąpi w 50 równych ratach miesięcznych w wysokości 400.000 PLN.

Zgodnie z postanowieniami aneksu, dodatkowe zabezpieczenie wierzytelności ARP S.A. stanowić będzie hipoteka na nieruchomości Emitenta położonej w Zakroczymiu, do kwoty 30.000.000 PLN.

Pozostałe warunki umowy pożyczki z ARP S.A., w tym pozostałe zabezpieczenia, nie uległy zmianie.

Środki finansowe pochodzące z podwyższenia kwoty pożyczki zostaną przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności Emitenta.

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się do newslettera Ursus i otrzymuj regularnie wiadomości ze świata rolnictwa, ogrodnictwa i transportu. Najświeższe informacje na wszystkie interesujące Cię tematy: ciągniki rolnicze, specjalistyczny sprzęt i maszyny, newsy branżowe, nowości produktowe i oferty współpracy.