×

#Raport bieżący 25/2017

Uchwały podjęte przez ZWZ URSUS S.A. w dniu 30 czerwca 2017 r. oraz tekst jednolity Statutu Spółki

Raport bieżący nr 25/2017 30.06.2017

Temat:

Uchwały podjęte przez ZWZ URSUS S.A. w dniu 30 czerwca 2017 r. oraz tekst jednolity Statutu Spółki

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

Działając na podstawie § 38 ust.1 pkt 7 w zw. z § 100 ust. 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33 poz. 259 ze zm.), Zarząd URSUS S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych w dniu 30 czerwca 2017 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A., wraz z wynikami głosowania nad każdą z uchwał, oraz tekst jednolity Statutu Spółki zawierający zmiany uchwalone uchwałą nr 31/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A. w dniu 30 czerwca 2017 r.

Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 9 ww. Rozporządzenia, Emitent informuje, iż podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A. nie zgłoszono żadnego sprzeciwu do protokołu.

Jednocześnie Emitent informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2017 r., w związku z upływem poprzedniej kadencji Rady Nadzorczej URSUS S.A., powołało Radę Nadzorczą Spółki nowej wspólnej kadencji, w niezmienionym składzie, tj.:

- Pan Andrzej Zarajczyk,

- Pan Henryk Goryszewski,

- Pan Zbigniew Nita,

- Pan Zbigniew Janas,

- Pan Stanisław Służałek,

- Pan Michał Szwonder.

Załączniki:

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się do newslettera Ursus i otrzymuj regularnie wiadomości ze świata rolnictwa, ogrodnictwa i transportu. Najświeższe informacje na wszystkie interesujące Cię tematy: ciągniki rolnicze, specjalistyczny sprzęt i maszyny, newsy branżowe, nowości produktowe i oferty współpracy.