×

#Informacje finansowe

Wybrane dane finansowe 2016

JEDNOSTKOWE URSUS S.A.
w tys. zł
SKONSOLIDOWANE GRUPA KAPITAŁOWA
w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 283 603 284 404
Zysk na działalności operacyjnej 3 506 -2 645
Zysk brutto 5 702 16 781
Zysk netto 5 003 17 083
Aktywa razem 439 617 460 826
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 300 039 320 773
Zobowiązania długoterminowe 37 758 33 962
Zobowiązania krótkoterminowe 262 281 286 810
Kapitał własny 139 577 140 054
Kapitał zakładowy 54 180 54 180
Liczba akcji w tys. szt. 54 180 54 180
Zdeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0 0

Podstawowe wskaźniki finansowe 2016

URSUS S.A. GK URSUS
Rentowność netto 1,8% 6,0%
Rentowność sprzedaży brutto 2,0% 5,9%
Wskaźnik płynności bieżącej 121,9% 118,7%
Wskaźnik szybkiej płynności 73,3% 68,4%
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 68,3% 69,6%
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA) 1,1% 3,7%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 3,6% 12,2%

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się do newslettera Ursus i otrzymuj regularnie wiadomości ze świata rolnictwa, ogrodnictwa i transportu. Najświeższe informacje na wszystkie interesujące Cię tematy: ciągniki rolnicze, specjalistyczny sprzęt i maszyny, newsy branżowe, nowości produktowe i oferty współpracy.