×

#Grupa kapitałowa

#Skład grupy kapitałowej:

 • URSUS S.A.

  Podmiot dominujący

 • URSUS BUS S.A.

  60%

 • URSUS ZACHÓD SP. Z O.O.

  51%

 • URSUS WSCHÓD SP. Z O.O.

  88%

Spółka URSUS S.A.
w Lublinie jest spółką zależną od spółki POL-MOT Holding S.A. w Warszawie. POL-MOT Holding S.A. posiada 28.729.000 akcji URSUS S.A. (wraz ze spółkami powiązanymi REO sp. z o.o. Inwestycje S.K.A., POL-MOT AUTO S.A. i Invest-Mot sp. z o.o.), co stanowi 48,55% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

URSUS BUS S.A. (spółka zależna)
z siedzibą w Lublinie została zawiązana w dniu 24.04.2015 r. Wspólnikami ww. spółki jest Emitent, który objął 60% akcji oraz AMZ Kutno sp. z o.o., która objęła 40% akcji. Czas trwania spółki jest nieoznaczony, a głównym przedmiotem działalności spółki jest produkcja i sprzedaż autobusów i trolejbusów. Powstanie spółki URSUS BUS S.A. jest wynikiem realizacji strategii Zarządu Emitenta w zakresie zwiększenia aktywności marki URSUS na rynku autobusów, trolejbusów i autobusów elektrycznych. Produkowane przez URSUS BUS S.A. autobusy, trolejbusy i autobusy elektryczne są odpowiedzią na zwiększające się zapotrzebowanie na innowacyjne i ekologiczne środki komunikacji.

URSUS Zachód sp. z o.o. (spółka zależna)
z siedzibą w Koszalinie została zawiązana w dniu 16.03.2015 r. Spółka URSUS S.A. objęła 51% udziałów spółki URSUS Zachód sp. z o.o., natomiast pozostałe 49% udziałów objęli łącznie Marzena Nowe i Karol Nowe. Czas trwania spółki jest nieoznaczony, a głównym przedmiotem działalności spółki jest sprzedaż ciągników i maszyn rolniczych. Kapitał zakładowy spółki wynosi 395.000,00 zł.

Ursus sp. z o.o. (spółka zależna)
W dniu 18 lutego 2016 r. Spółka URSUS S.A. powołała spółkę URSUS sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, w której objęła 100% udziałów. W dniu 5 kwietnia 2016 r. Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000610381. Głównym przedmiotem działalności spółki jest sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych. 

AIU+ sp. z o.o. (spółka zależna)
W dniu 2 stycznia 2017 r. został podpisany akt notarialny, na mocy którego została utworzona spółka AIU+ sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie. Spółka URSUS S.A. objęła 24% udziałów w nowo utworzonym podmiocie. Przedmiotem działalności AIU+ sp. z o.o. są usługi finansowe, doradcze oraz badania naukowe i prace rozwojowe.

URSUS Wschód sp. z o.o. (spółka zależna)
z siedzibą w Lublinie powstała z przekształcenia w dniu 24.08.2016 r. spółki Dystrybucja Wschód sp. z o.o. z siedzibą w Dobrym Mieście, która wcześniej działała jako Dystrybucja Wschód M. Nowicki sp. jawna z siedzibą w Dobrym Mieście. W dniu 2 lutego 2017 r. URSUS Zachód sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie nabyła 100% udziałów tej spółki. W dniu 16.05.2017 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Ursus Wschód sp. z o.o. podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 1.000.000 PLN do kwoty 8.500.000 PLN. URSUS S.A. objął 7.500 udziałów w spółce Ursus Wschód sp. z o.o. Aktualnymi wspólnikami Ursus Wschód sp. z o.o. są URSUS S.A., posiadająca 88% udziałów, oraz Ursus Zachód sp. z o.o., posiadająca 12 % udziałów. Czas trwania tej spółki jest nieoznaczony, a głównym przedmiotem działalności spółki jest sprzedaż ciągników i maszyn rolniczych.

(aktualizacja 31.08.2017)

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się do newslettera Ursus i otrzymuj regularnie wiadomości ze świata rolnictwa, ogrodnictwa i transportu. Najświeższe informacje na wszystkie interesujące Cię tematy: ciągniki rolnicze, specjalistyczny sprzęt i maszyny, newsy branżowe, nowości produktowe i oferty współpracy.