×

#Ład korporacyjny

Komitetu Audytu w ramach Rady Nadzorczej URSUS S.A.

Z dniem 22 stycznia 2010r. Rada Nadzorcza Spółki powołała Komitet Audytu. W dniu 17 kwietnia 2013 r. został powołany Komitet Audytu na okres nowej kadencji Rady Nadzorczej URSUS S.A. w następującym składzie:

  • Pan Michał Szwonder
    - Przewodniczący Komitetu Audytu
  • Pan Stanisław Służałek
    - Członek Komitetu Audytu
  • Pan Zbigniew Nita
    - Członek Komitetu Audytu

Przewodniczący Komitetu Audytu, Pan Michał Szwonder, oraz Członek Komitetu Audytu, Pan Zbigniew Nita, spełniają kryteria niezależności wskazane w zasadzie II.Z.4 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 (stanowiących załącznik do Uchwały nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r.).

Życiorysy osób wchodzących w skład Komitetu Audytu dostępne są w zakładce: Relacje Inwestorskie -> Spółka -> Władze firmy

Dokumenty korporacyjne

Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej

Raport ze stosowania zasad ładu korporacyjnego

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się do newslettera Ursus i otrzymuj regularnie wiadomości ze świata rolnictwa, ogrodnictwa i transportu. Najświeższe informacje na wszystkie interesujące Cię tematy: ciągniki rolnicze, specjalistyczny sprzęt i maszyny, newsy branżowe, nowości produktowe i oferty współpracy.