×

#Grupa kapitałowa

#Skład grupy kapitałowej:

 • URSUS S.A.

  Podmiot dominujący

 • URSUS BUS S.A.

  60%

 • URSUS ZACHÓD SP. Z O.O.

  51%

 • URSUS SP. Z O.O.

  100%

 • AIU+ SP. Z O.O.

  24%

Spółka URSUS S.A. w Lublinie jest spółką zależną od spółki POL-MOT Holding S.A. w Warszawie. POL-MOT Holding S.A. posiada 29.629.000 akcji URSUS S.A. (wraz ze spółkami zależnymi REO sp. z o.o. Inwestycje S.K.A., POL-MOT AUTO S.A. i Invest-Mot sp. z o.o.), co stanowi 50,07% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

URSUS BUS S.A. (spółka zależna) z siedzibą w Lublinie została zawiązana w dniu 24.04.2015 r.
Wspólnikami ww. spółki jest Emitent, który objął 60% akcji oraz AMZ Kutno sp. z o.o., która objęła 40% akcji. Czas trwania spółki jest nieoznaczony, a głównym przedmiotem działalności spółki jest produkcja i sprzedaż autobusów i trolejbusów.
Powstanie spółki URSUS BUS S.A. jest wynikiem realizacji strategii Zarządu Emitenta w zakresie zwiększenia aktywności marki URSUS na rynku autobusów, trolejbusów i autobusów elektrycznych. Produkowane przez URSUS BUS S.A. autobusy, trolejbusy i autobusy elektryczne są odpowiedzią na zwiększające się zapotrzebowanie na innowacyjne i ekologiczne środki komunikacji.

URSUS Zachód sp. z o.o. (spółka zależna) z siedzibą w Koszalinie została zawiązana w dniu 16.03.2015 r. Spółka URSUS S.A. objęła 51% udziałów spółki URSUS Zachód sp. z o.o., natomiast pozostałe 49% udziałów objęli łącznie Marzena Nowe i Karol Nowe.
Czas trwania spółki jest nieoznaczony, a głównym przedmiotem działalności spółki jest sprzedaż ciągników i maszyn rolniczych. Kapitał zakładowy spółki wynosi 395.000,00 zł.

Ursus sp. z o.o. (spółka zależna)
W dniu 18 lutego 2016 r. Spółka URSUS S.A. powołała spółkę URSUS sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, w której objęła 100% udziałów. W dniu 5 kwietnia 2016 r. Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000610381. Głównym przedmiotem działalności spółki jest sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych. 

AIU+ sp. z o.o. (spółka zależna)
W dniu 2 stycznia 2017 r. został podpisany akt notarialny, na mocy którego została utworzona spółka AIU+ sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie. Spółka URSUS S.A. objęła 24% udziałów w nowo utworzonym podmiocie. Przedmiotem działalności AIU+ sp. z o.o. są usługi finansowe, doradcze oraz badania naukowe i prace rozwojowe.

(aktualizacja 30.05.2017)

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się do newslettera Ursus i otrzymuj regularnie wiadomości ze świata rolnictwa, ogrodnictwa i transportu. Najświeższe informacje na wszystkie interesujące Cię tematy: ciągniki rolnicze, specjalistyczny sprzęt i maszyny, newsy branżowe, nowości produktowe i oferty współpracy.